LidiaStaron.pl
Prawa dla działkowców
Poseł Lidia Staroń pracuje nad poselskim projektem ustawy o ogrodach działkowych. Jest zwolenniczką zwiększenia praw działkowców i likwidacji PZD. Ustawa zakłada przekazanie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem planów zagospodarowania przestrzennego. Jednak musi być na tyle spójna by zabezpieczała prawa działkowców i interes gminy.
Posłanka w projekcie proponuje likwidację Polskiego Związku Działkowców. Ogrody działkowe funkcjonowałyby na zasadzie wspólnot, natomiast działkowcom przysługiwałoby prawo do działki.

Warto podkreślić, że w zakresie wadliwego funkcjonowania PZD wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjny (m.in. uchylił przepis bezpłatnego przekazywania przez gminy rodzinnych ogródków dla PZD oraz zakwestionował przepis nakazujący uzyskanie zgody PZD na likwidację ogrodu, wskazywał również na monopolistyczną i niekonstytucyjną działalność PZD).
  
W Polsce jest 5 tys. ogrodów działkowych, podzielonych na prawie milion działek; zajmują one powierzchnię blisko 44 tysięcy ha. Najliczniejszą grupę działkowców stanowią emeryci i renciści (prawie 47 proc.), robotnicy (24 proc.) oraz pracownicy umysłowi (ponad 18 proc.). Większość ogrodów działkowych znajduje się w miastach.
 

 

 Archiwum mediów

© 2011 lidiastaron.pl